Jag kör kusten söderut
Kanske vi möts vid resans slut
Passerar städer, byar, fält
och monument över de modiga
En ström av röster sällan hörd
som en namnlös bakgrundskör
Sekler av själars kamp och svält
En väv av öden – vår historia

Röd som det rödaste blod
är den kärlek som växer ur mod
Du gav mig den finaste gåva
– du gav mig dig själv
Vad finns mer att våga?
Där, ur den torraste sand,
springer en källa som saknar namn
När vi ger, då ger vi allt
Vi har inget att förlora

Vänder om igen mot norr
Ett regn drar in från alla håll
Du kunde suttit här bredvid
och visat vägen genom natten
Vi föds som minnen av en bild
Gå vilse är att vara till
Vår bakgrund finns i allt vi gör
som ekon från de djupa schakten

Röd som det rödaste blod
är den kärlek som växer ur mod
Du gav mig den finaste gåva
– du gav mig dig själv
Vad finns mer att våga?
Där, ur den torraste sand,
springer en källa som saknar namn
När vi ger, då ger vi allt
Vi har inget att förlora

Vi föds som minnen av en bild
Gå vilse är att vara till
Vår bakgrund finns i allt vi gör
som ekon från de djupa schakten

Röd som det rödaste blod…