Du trodde det var lika lätt
som att stänga ett fönster
att livet gick vidare sedan
som om ingenting hänt
nu kommer du till mig
med tårar av skuld
och frågar om jag kan förlåta

Ser du mina händer
fyll dem med de sorger
och kval du har
de helar och gör allt bra igen
se hur mörkret vänder
natten renar nuet från det som var
och morgonen föds till dag igen

Du säger att du bär en dröm
om en väg till försoning
men risken att mötas av nej
gör dig liten och rädd
nu står du inför mig
med tårar av skuld
och frågar om jag kan förlåta

Ser du mina händer..

Du trodde det var lika lätt
som att stänga ett fönster
att livet gick vidare sedan
som om ingenting hänt