Dagen är vaken
luften är klar
jag glömmer för stunden
de frågor jag har
och låter tystnaden
stilla all strävan till ro
här, i ett nu, vill jag leva

Minnen – bleka
jag vill leka
låta lusten gro
odla friden
växa i den
våga, verka, tro
ge – bejaka
jag vill smaka
sötman i din kyss
oförtrutet nära slutet
livet började nyss

Grinden står öppen
tilliten bär
allt är besjälat
vi sätter oss här
och låter sommaren
öppna för oss
sin famn
här, i ett nu, vill jag leva

Minnen – bleka…

Så har timvisarn
än en gång
fullgjort sitt varv
tid läggs till tid
vår längtan – vårt arv
se min skälvande lycka
så skör i din hand
här, i ett nu, vill jag leva

Minnen – bleka…