Du kommer hit en kväll
med ditt mod och din eld
och förändrar allt i ett slag
öknar börjar gro
stormar stillas till ro
och nattens timmar blir till dag
visst tog det tid för dig att hitta hit
men stjärnorna de lös din väg
och skön är viddernas tysta sång
som bor i dina steg

Så lätt och så självklart
så enkelt och underbart
så förunderligt helt normalt
att älskas utav dig
ingen kravfylld förväntan
bara het och skuldfri längtan
som en möjlighet ur livets hand
är du för mig

Inget förut, inget sedan
inget bort, inget hem
vi möts i nuet där vi är
svårt att vila i ett kaos
och slå om från play till paus
men självtillit och styrka bär
visst tog det tid för dig att hitta hit
men stjärnorna de lös din väg
och skön är viddernas tysta sång
som bor i dina steg

Så lätt och så självklart…

Vart leder vägen som vi nu går
längre in i något eller ut
kanske vägen själv är ett mål
inte menad att vandras slut

Det vi varandra ger
berör så många fler
så vis är universums lag
inga löften, ingen ring
vi tar stöd mot ingenting
och älskar mer för var dag
visst tog det tid för dig att hitta hit
men stjärnorna de lös din väg
och skön är viddernas tysta sång
som bor i dina steg

Så lätt och så självklart…