Genom skuggorna
Genom lågorna
Genom farorna
De ändlösa dagarna
Bortom det rimliga
Det fattbart sinnliga
Bortom lag och norm
In i ögats storm

Du som brann dig fri
Du som tänjde alla gränser
Du och jag – ett vi
En kamp – en strid

För att vi kunde
För att vi borde
För att våren kom
och allt började om
In i det gröna
Det vildvuxet sköna
In i dårskapen
Den skymningsblå rodnaden

Du som brann dig fri
Du som tänjde alla gränser
Du och jag – ett vi
En kamp – en strid

Genom nätterna
Under stjärnorna
Då när hösten kom
med sin sorgesång
För att vi borde
För att vi kunde
Bortom lag och norm
In i ögats storm

Så sant som rymden är oändlig
ska vi gripa varje chans
till ett liv i gränslös kärlek
som om rädslan inte fanns

Genom skuggorna
Genom lågorna
Genom farorna
De ändlösa dagarna
Bortom det rimliga
Det fattbart sinnliga
Bortom lag och norm
In i ögats storm

(Fri, fri som ett svar i vinden)

För att våren kom
och allt börja om

(Fri, fri som en öppen himmel)

In i dårskapen
den skymningsblå rodnaden

(Fri, fri som ett svar i vinden)

Genom nätterna
under stjärnorna
bortom det rimliga
det fattbart sinnliga
bortom lag och norm
in i ögats storm