Allt börjar här i världen som är
varda’n vi älskar, skyr och lever
Orden vi sår blir till svaren vi får
inget är evigt allt är nu

Du på en stol i ett rum
som ekar kalt och tomt
några lådor, ett liv
och de dar som aldrig kom
Känslominnen
mörker, ljus
och själens blå kristaller
Jag där i rummet intill
med sprickorna i taket
några sidor ur en bok
och ett trasigt skivfodral
tusen dagar, en sekund
och skuggorna som faller

Allt börjar här…

Vi som två yra i en film
av Pedro Almodóvar
blåögt redo för ett liv
tillsammans hand i hand
Var vi dömda redan då
till tystnadens charader?

Allt börjar här…

Vi fryser fast, vi brinner
genom dagar som försvinner
allt som inte sas
mellan väggarna av glas

Allt börjar här…