Finns det någon gräns
för hur långt vi måste nå
till alla andra
såväl stora som små
ska vi räcka
men var finns ett rum för oss
samma känsla sedan
när helgen tagit slut
dessa olösta frågor
som aldrig reds ut
och skulden växer
och tynger oss
med sitt kors

Allt vi behöver
är tid för varann
och små mirakel
så att drömmen blir sann
allt vi behöver
är en skyddad hamn
dit vi kan fly
som bara älskande kan

Hudlösa drömmar
villkor hårda som granit
allt går att bära
för kärlek ren och vit
låt inget hända
som driver dig
bort från mig

Allt vi behöver…

Vem kan förklara
vad som styr våra val
vad fick mig att vända om
och dig att stanna kvar
en bricka faller
och inget blir som det var

Allt vi behöver…