Vad har du hört, vad har du sett
vad har ditt unga hjärta känt
vem stack din barndomsvärld i brand
vad är din dröm, vad är ditt namn
finns det en fristad för dig här
Så många nätter utan slut
och ingenstans att andas ut
så många koder, regler, snår
och allt det där du inte förstår
som att du är nånting värd

Vem ser dig nu min vän
din rädsla för att
än en gång bli bränd
Vem stal din trygghets garn
du som tvingades bli stor
fast du är ett barn
Vem ser dig nu min vän

Jag tror att vi har mötts förut
andra villkor, andra bud
samma hunger, samma törst
din blick bär spår av djup förlust
bakom vinnarens fasad
Du verkar äldre än du är
vem lät dig leka med gevär
du flydde medan andra stred
du änglabarn som ville fred
din styrka är att vara svag

Vem ser dig nu min vän
din rädsla för att
än en gång bli bränd
Vem stal din trygghets garn
du som tvingades bli stor
fast du är ett barn
Nätterna som plågar dig med
minnen av det som var
Sveken från de vuxna
som inte tog sitt ansvar
Revanschen är din hämnd
– din bot mot skammen att
som barn bli bränd
Vem ser dig nu min vän