Någonstans djupt inom mig
har jag ett hemligt rum
med alla minnen i
mitt livs galleri

Där finns dagar
Där finns år
Där finns stunder jag saknar så
bilder av oss två
som jag brukar titta på

Jag går
Jag går dit ibland
Jag går
Jag går dit ibland

Ah…

Du var kärleken för mig
Det borde jag sagt till dig
när du höll min hand
innan du log och försvann

Jag bär en oro i mitt bröst
En sång som ger mig tröst
lockar mig
in i rummet till dig

Jag går
Jag går dit ibland
Jag går
Jag går dit ibland

Där finns orden
som gör mig varm
Där finns tryggheten
i din famn

Någonstans djupt inom mig
har jag ett hemligt rum
med alla minnen i
mitt livs galleri

Jag går
Jag går dit ibland
Jag går
Jag går dit ibland