Konst

Här kan du ladda ner en katalog med info om hur du kan köpa original och Fine Arts Prints.

Here you can download a catalog with info on how to buy originals and Fine Arts Prints.

”The Honeylight”

CajsaStina Åkerström – 23
Oljepastell/färgpennor
90 x 56
SÅLD!

”Blue vase with calendulas”
CajsaStina Åkerström -22
Oljepastell / färgpennor
56 x 80
SÅLD!

”Laboratorium opticum”
CajsaStina Åkerström -22
Oljepastell/ färgpennor
45 X 54
SÅLD!

”Black berries in a green Grapponia”
CajsaStina Åkerström -21
Oljepastell/ färgpennor
65 X 100
SÅLD!

”Indian cress”
CajsaStina Åkerström -21
Oljepastell/ färgpennor
40 X 56
SÅLD!

”The old watermill”
CajsaStina Åkerström -21
Oljepastell/ färgpennor
65 X 95
SÅLD!

”September blues”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
45 x 70
SÅLD!

”Safe harbor”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
70 x 100
SÅLD!

”A summer afternoon in july”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
50 x 65
SÅLD!

”The time is coming”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
25 x 33
SÅLD!

”Springtime”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
28 x 39
SÅLD!

”Landmark II”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
50 x 65

”Landmark I”
CajsaStina Åkerström -20
Oljepastell/färgpennor
50 x 65