Din eld och din vilja
som ingen hand kunde stilla
Du som tog elementen
och smidde guld av livets kval
Du mänska bland tusen
som gick osedd bland husen
vem valde ditt öde
och din omärkta grav

En dag ska stycket spelas
En dag ska orden delas
En dag ska tavlans lyskraft spränga
väggarna i rummen
En dag ska sången sjungas
och det vågade beundras
En dag ska den förlorade
historien bli funnen

Du vackraste fågel
Du som spände din båge
Ditt livsverk på vinden
i en vrå där ingen ser
Du trotsade normen
Av eld var du kommen
Vem valde ditt öde
och din anonymitet

En dag….

Som en tillfällig gäst på visit
var du här, men försvann bit för bit
tills bara ditt avtryck fanns kvar

En dag….