01: Tröstevise (Svensk Oversettelse)
02: Imellom To Evigheter

CajsaStina medverkar på spår 01 ”Tröstevise”