01. Cirklar
02. Vänd dig om
03. Revansch
04. Skärvor
05. Rytm
06. Släck ljuset och kom
07. Två
08. Lågtryck
09. Nu
10. Vintermörker (kom, kom, kom)