CajsaStina medverkar på spår 1 ”Vill” och på spår 8 ”Aria”.