CajsaStina medverkar på spår 5 ”To Tunger” och på spår 15 ”Lilla Vackra Anna”.