CajsaStina Åkerström1998 - Vintermörker (Kom, Kom, Kom)01: Vintermörker (Kom, Kom, Kom), Alternativ
02: Revansch