CajsaStina Åkerström2002 - Finn Kalvik & Cajsa Stina - Lilla Vackra Anna01: Lilla Vackra Anna

CajsaStina medverkar på spår 01 Lilla Vackra Anna.