CajsaStina Åkerström2002 - Finn Kalvik - Klassisk KalvikCajsaStina medverkar på spår 5 To Tunger och på spår 15 Lilla Vackra Anna.